újabb események régebbi események további események
16:54
Promotionantaf regisztrált a weboldalra
16:36
Arnold91 módosította a naplóbejegyzését
16:01
Arnold91 új bejegyzést írt a naplójába

És milyenek a BAK jegyű emberek?

Látogatók száma: 364

Már benn járunk a BAK jegyében, beszélgessünk egy kicsit most róluk!

A BAK két lábbal áll a földön, és saját érzékszerveiben bízik és saját erejében. Minden feladatot ő akar elvégezni, mert ő úgyis jobban tudja. Magába forduló, bizalmatlan jegy, ösztön lény.
A Baknak földjegyként a való világban kell megélni a csatáit, harcait, ott kell sikereket elérnie. Ez a dilemma sokszor okoz törést a Bak életében. A leghosszabb éjszakából induló jegy van a zeniten.
Aki nagyon mélyről jön, abban a legtöbb az akaraterő. A legmélyebb pont ébreszti fel a legnagyobb becsvágyat. Indul a tél, és mégis reményteli: itt a Karácsony. A Bak nem kettős jegy, ennek ellenére a Szaturnusz az Janus arcú. A Bak dilemmája: mindent megérteni. A Bak a kasztrált öreg király Parszifál történetében is, akiért emberáldozatot kellett hozni.

Jézus születésekor Szaturnusz-Jupiter együttállás volt.
Jézust keresztre feszítik, (kereszt a föld szimbóluma), a materiális valóságot szimbolizálja. A Bak közege az anyag, a Szaturnusz pedig a legsűrűbb anyag jelképe.
Bolygója a Szaturnusz, az összefogottság, letisztultság, béke. 29 - 30 év a visszatérése a születéshez, mindig a felnőtté válás visszatérés szimbóluma.
Amikor a Szaturnusz leírja az első körét, Szaturnusz visszatérés történik. Mindig valamilyen lényeges, fontos, a világban történő eseményt kapcsolhatunk ehhez az időponthoz.
Fontos a világi oldalról bekövetkező esemény. Hirtelen felnőtté válás, ütközés a hatalommal, stb. A Szaturnusz egy nagy tanítómester számunkra. Jelentése: idő, rend, korlátok - ezek később keretté válnak: félelmeink, terheink, kötelességeink, áldozatok, kényszerű felvállalások.
Az első 30 évünk keret: ránk kényszerített nyomás, az a ház, ahol áll, ott érezzük korlátozva, beszűkítve magunkat. 30 év felett megadatik, hogy egy kicsit az alapozó oldalát éljük meg, nem a ránk kényszerítettet. A Szaturnusz a karma ura, jelez karmikus kötéseket, jelez fogadalmakat. Kapcsolatban áll az apa, a gondviselő, főnök archetípussal, feljebbvalóval. Beszűkít, összezsugorít. A horoszkópban gyakran az apát jelképezi.
Jellemző tulajdonságai a felelősségérzet, kötelességtudat, tervszerűség, rendszeresség, haszonelvűség, karriervágy, pesszimizmus, magány, lelkifurdalás, félelem. A Jupiter ellentétpárja.
Összehúzódást, sűrítést, merevítést, összefogottságot jelöl. Szomorú, lassú, terméketlen, száraz, merev, maró, rideg, komoly. Nincs jó híre. A múló idő és a halál jelképe.
Szerepe mindig hálátlan. Senkinek sem jut egy arasznyival több idő sem, mint ami ki van neki mérve, és semmi sem marad változatlanul. A Szaturnusznak az abszolút igazsághoz van köze, egy olyan mechanizmushoz, amely pontosan azt hozza vissza nekünk, amit kiárasztottunk magunkból, amit megtettünk. Nem lehet kitérni az elől, amit a Szaturnusz megkövetel tőlünk az életben. Hagyja, hogy szenvedjünk, hogy végre már észhez térjünk.
Ugyanakkor megjutalmazza minden erőfeszítésünket, minden kitartásunkat és minden vállalásunkat, amit a megfelelő életterületekbe fektettünk, mégha nem is rögtön, hanem időnként hosszas, fáradalmas út után.
Végülis a Szaturnusz ez a titokzatos, de egyben üdvös mester az, aki szélsőséget szélsőségre, próbát próbára halmozva, törések és gondok útvesztőjén át vezet el a lemondáshoz, az önmegtagadáshoz, a bölcsességhez és a megismeréshez, hogy végre világosan láthassuk és vállalhassuk önmagunkat, olyannak, amilyen valójában. Ő az, aki elvágja a köldökzsinórt, mint ahogy az órák, a délibáb és a csalóka látszat fonalát is ő szabja el. Nincs fejlődés az ő hajthatatlansága, szigorúsága, kényszerítő ereje nélkül.
Jegye, a BAK, fél a kötöttségektől, tart azoktól a dolgoktól, amiket meg kell oldania. A feladatát mindig megcsinálja, pontosan, megtervezi és titokban szorong. Azért vállal el mindent, mert bizonyítani akar, engedelmesen cipeli a terheit. Nem akar ellenkezni. Nagy nehézségek árán végzi a feladatait, de nehézségeiről nem beszél.

Minden vonatkozást komolyan vesz, lassan halad előre. A megszerzett pozíciókból nem ennged. Tökéletességre törekszik. Tapasztalatból tudja, hogy mindenért meg kell dolgozni, ezért nem adja oda. Szereti a rutinfeladatokat. Sokszor ács, építő, várostervező. Minden mozzanatot megtervez. Mindent konkrétan meg akar valósítani. Lassan és megfontoltan halad előre, a szabályokat bármiáron betartja, és a hierarchiát. Jól bánik a pénzzel. Hagyományőrző. Megfontolt, gondos. Munkájában praktikus, szorgalmas. Szorongó jegy. Legnehezebben indít vállalkozást. Fontos számára a biztonság. Szívesebben működik fogaskerékként. A Bak csinálja a jövőt, a politikai életeben is szerepel.
A földjegyeknek felelőssége van. Nincs sok barátja, és azt a látszatot kelti, hogy ő hordja hátán a világot. Fontos neki a hírnév. Azt próbálja bizonyítani, hogy nincs szüksége senkire. A Bak jegyű gyermek jobban érzi magát idősebbekkel. Ő a kisöreg, öregesen viselkedik, viszont később sokáig fiatalnak néz ki.

Fontos, hogy olyan társa legyen, aki értékeli. Szorong az őszintétlenségtől, és a visszautasítástól. Sokszor zárkózott, magányos. Ha megnyílik, meglepően mély érzelmei és vágyai vannak. Ezt élete első felében elnyomja, második felében engedi szabadon. Mélyen szexuális jegy. Legbelül rendkívül szenvedélyes, sóvárog a gyengédségre, de nehezen tudja kinyilvánítani érzelmeit. A zodiákus jegyei közül valójában egyetlen jegy képviselői sem vágynak annyira a szerelemre, mint a Szaturnusz uralta, látszólag hűvös Bakok.
Rendkívül kéjvágyóak, ami pedig a testiséget illeti, a legszenvedélyesebbek között tartjuk őket számon. Amennyiben szabad folyást engednek érzelmeiknek, gondoskodó, szeretetteljes társak tudunk lenni. Ha elkötelezik magukat, nincs náluk megbízhatóbb és hűségesebb partner. Szerkezetépítő, lakásában minden a helyén van. Nem túlságosan szereti a vendégeket, ritkán hívja meg őket, nem akarja kiadni magát. Jó az ízlése, hagyománytisztelő Gyerekeit nagy szeretetben neveli, de nagy szigorral - általában hideg, rideg szülő. Megadja neki, ami a fejlődéséhez kell, de az érzelmeit csak ritkán mutatja ki. Mélyen érző, de a lelkén páncél van.
Sarkítottak a megnyilvánulásai, mindentől szorong, pl.. az anyagiak miatt, vagy sokat költ, vagy zsugori. Dilemmája a vágyai és a teljesítések között van. Az építkezése során a világ fennálló szerkezetében meglévő erővonalakhoz alkalmazkodva építkezik. Amikor a Bak önmagát felépítette, előttünk áll a végső, szilárd személyiség, az aki képes keresztülvinni a saját maga elé kitűzött feladatát.

A legtöbb Bak jegyű sokra viszi az életben, mert a javakat gyűjti, nem herdálja el. A vagyonszerzés számára az egyik legnagyobb öröm, és boldogság forrása. Szívesen derül más kárára. A Szaturnusz hosszú élettel, és feltűnő szívóssággal jutalmazza szülötteit. Az eseményeket sötéten látják: ami másoknak apró bosszúság, abból ők tragédiát csinálnak. Hallgatagságuk általában bizonytalansággal való, csöndes, de kitartó előrenyomulást takar. Fogékony az aszkézisre, szívesen szemlélődik, mereng, elmélkedik. Szigorúságával, keménységével, önsanyargatásával gyakran saját magának okoz nehézségeket, de megingathatatlan szilárdsága végül mindig elvezeti az áhított célhoz.

Bármilyen nehéz út áll is előtte, végig megy rajta. Ám kizárólag olyan vállalkozásba kezd, amelynek biztonságáról száz százalékosan meg van győződve, nem bíz semmit a véletlenre. Mivel nem a lelkét követi, mint pl.. a Rák, fennáll a veszély, hogy feladja saját egyéniségét, vagy nem is tudja, mi az.
Így tehát a Bak princípium feladata, hogy az általános mértékek mellett felfedezze a sajátját is. Ahol a Szaturnusz és a Bak van a horoszkópunkban, ott inkább az az értékrendszer hat ránk, amely elsősorban a családunktól, országunktól vgy a kultúránktól származik, és csak kevéssé a miénk.

Saját céljaink még nem váltak el attól a közösségtől, amelyben felnőttünk. A Bak tanulási feladata, hogy ezeken az életterületeken csak úgy tud sikert és belső elégedettséget elérni, ha van elég türelme, fegyelmezett, bele ássa magát a mélységekbe, és a lényegre koncentrál.
Ha megtalálja a határt saját elvárásai, a kollektív mértékek és elvárások között, akkor individummá válik a társadalmon belül: személyes szükségleteit ugyanúgy alá tudja rendelni a közjónak, mint ahogy meg tudja valósítani önmagát az adott keretek között.
Erőssége a tiszta gondolkodás. Tisztán, precízen méri fel a fáradságot, ráfordítást és a hasznot. Rögtön felismeri mit lehet csinálni és mit nem. Gyakorlatias és egészséges "józan, paraszti ész" jellemzi. Okos, alapos és különösen koncentrált.

Alacsony rezgéseiben problémát okozhat számára, hogy magával is könyörtelen. Problematikája az örömtelen kötelességteljesítő, robotoló, "munkaholista" és túlzásba viszi a felelősséget, állandó teljesítménydrukk van benne, fél az újtól és a konkurenciától. Mereven ragaszkodik ilyenkor a régi, bevált mintákhoz és struktúrákhoz. Ha nem sikerül az általánosan érvényes törvények, szabályok, kötelességek és az önmegvalósítás megfelelő elválasztása és felismerése, akkor idősebb korban a Bakoknál testi-lelki megkeményedések alakulhatnak ki. Ez gyakran keserűséggel és elégedetlenséggel párosul és azzal az érzéssel, hogy az élet valahogy becsapta őket.
Tipikus foglalkozási területei, a nyilvánosság előtti felelős pozíciók: politikus, állami alkalmazott, vezető minden területen. Ahol mindig szükséges a maradandó értékekhez való jó érzék: a banki és ingatlan területeken, a biztosításban vagy a vagyonkezelésben. Ahol tiszta struktúrákat kell teremteni, és ahol kemény anyaggal (főleg kővel) kell dolgozni, az építőipartól kezdve a szobrászatig. Józan észt, higgadtságot, komolyságot és sok kitartást követelő foglalkozások.
Mindannyiunk horoszkópjában szerepel a Bak és a Szaturnusz - ugyanúgy, mint a többi állatövi princípium, amelyek különböző intenzitással hatnak ránk. A kötelesség és a szabadság, az indivíduum és a társadalom közötti dilemma mégis régi emberi probléma, amellyel mindannyiunknak szembesülnie kell egy meghatározott időpontban és az élet meghatározott területén.
Tagore írta, és híven kifejezi a Bak jegyét:
"Elaludtam és azt álmodtam, hogy az élet öröm.
Felébredtem és láttam, hogy az élet kötelesség.
Cselekedtem és látom, hogy a kötelesség öröm"

A Bak jegyében kiváló alkalom nyílik arra, hogy a Bak zodiákushoz tartozó szervek és szervrendszerek állapotát felülvizsgáljuk és életerejüket megnöveljük. Ezekben a hideg téli hónapokban elképzelhet , hogy ellensúlyozni kell a küls hideg, a külső nedvesség szervezetre gyakorolt hatását. A tápláló meleg levesek, a tisztított vaj, a koriandermag, a fehérmályvagyökér, a felforralt meleg tej, a forralt fűszeres bor, a meleg fürdők, az esti meleg lábvizek, a szaunázás, a nyílt tűznél való melegedés, valamint az aromás konyhai fűszerek, melegítő, serkentő gyógynövények használata ezekben a hideg hetekben

A cikket írta: Mamóka

1 szavazat

Hozzászólások

Megjegyzés:

időrendi sorrend

megtekintés Válasz erre: Ilona

Szia, Mamóka!

Szeretettel gratulálok a 2. helyezéshez! :)

Puszi: Ilona

Köszönöm Ilona! Én is most tudtam meg, és boldog vagyok! Puszi: Mamóka
Szia, Mamóka!

Szeretettel gratulálok a 2. helyezéshez! :)

Puszi: Ilona

megtekintés Válasz erre: Ilona

Kedves Mamóka!

Köszönöm, hogy ilyen részletes leírást adtál rólam, mint BAK jegyűről.Mert minden szava olyan, mintha engem jellemeztél volna. Úgy gondolom,ezek a jellevonások még a "verseimből" is előjönnek..Köszönöm! :)

Puszim, Ilona

Ezek az általános jellemzők, és ha ez mindt Te vagy, akkor nagyon erősen és tipikusan képviseled ezt a jegyet.

Legtipikusabban ebben a jegyben összpontosulnak a felsorolt karakter jellemzői!

PuszI.Mamóka
Kedves Mamóka!

Köszönöm, hogy ilyen részletes leírást adtál rólam, mint BAK jegyűről.Mert minden szava olyan, mintha engem jellemeztél volna. Úgy gondolom,ezek a jellevonások még a "verseimből" is előjönnek..Köszönöm! :)

Puszim, Ilona
Feleségek.hu csevegő

Online felhasználók:

Privát csevegő béta

Csevegő partnerek: