újabb események régebbi események további események
00:20
lumsefoGopy regisztrált a weboldalra

Démonok & útikalauz lentre

2013. augusztus 14.

Vissza a naplóhoz

Biztos hallottátok már a következőt...
Menj a pokolba!
Vagy ha nem...
Talán ismeritek a következő mondását Mark Twain-nek.
Go to Heaven for the climate, Hell for the company.
(Menj a mennyországba a klíma miatt, a pokolba pedig a társaságért.)

Miután belépsz felmerülhetnek kérdéseid:
Mit tegyek ha ott vagyok?
Kihez forduljak ha már lent vagyok?

Stb...
Ehhez összeszedtem egy kis névsorcsokrot.

Előre is elnézést kérek azoktól akiket véletlenül kihagytam volna biztos neheztelnek rám ezért sokan. :)

Abbadon:
Ismert még ’’A Romboló’’ néven. Anarhiát és káoszt szül. Ő az ura azoknak a démonsáskáknak, akik emberek arcait, skorpiók farkait, és szárnyas lovak testét viselik. Ne keverd össze Abaddont Apollyonnal (a pusztítás angyalával), aki az abyss kulcsait őrzi.

Adramelech:
Eredetileg Isten trónusa mellett álló angyal, most a Tűz Királya és Belzebub rendjének, a Légy Rendjének a főpapja. Páva vagy öszvér alakjában jelenik meg. Ő a képmutatás patrónusa.

Asmodeus :
A szenvedély, a bujálkodás, a fényűzés és az érzékiség patrónusa. Gyönyörű férfi vagy nő alakjában jelenik meg. Néhányan azt hiszik, hogy az anyja ember volt - esetleg Lilith -, az apja pedig egy angyal. Mikor valódi formájában jelenik meg, három feje van - egy bika, egy kos és egy ember, a lába pedig egy kakasé.

Baal:
A hiábavalóság patrónusa. Hatvan-hetven légiónyi démonnak parancsol. Alacsony, kövér teremtményként jelenik meg egy pók karjaival és három fejjel - egy béka, egy macska és egy ember.

Azazel:
Ismert még Azael néven. Kapcsolatba hozzák az arab és iszlám mitológia ördögével, Iblis/Shaytan-nal. Ő tanította meg a férfiakat a fegyver és a nőket a smink használatára. Mikor valódi alakjában jelenik meg, hét kígyófeje van, tizennégy arca és tizenkét szárnya.

Belzebub:
Ismerik még, mint a Halál Hercegét. Eredetileg Szeráf angyal volt. Egy légy alakjában jelenik meg és ő a parancsnoka a Légy Rendjének. Ő az eretnekség patrónusa.

Baal-Berith:
Az emberek és az Ördög közti szerződéseket nyélbe ütni szólítják. Viszálykodó, ellenségeskedő, istenkáromló és gyilkos gondolatokat inspirál. Ő az engedetlenség patrónusa.

Belphegor:
Élvezi a jó társaságot, egy gyönyörű nő alakjában jelenik meg. Eredetileg ő volt a Fejedelmek Rendjének a vezetőjének. Ő a felfedezések és a nagy találmányok patrónusa. Továbbá ő Párizs őrzője.

Carnivean:
A buja és obszcén viselkedés patrónusa.

Beleth:
Több mint nyolcvanöt légiónyi démont irányít. Egy sápadt lovat ül meg és harsonák jelzik az érkezését.

Belial/Beliar:
A hazugságok és a csalás patrónusa. Lucifer után született, eredetileg az Erények Rendjének hercege volt. A tizenötödik és a tizenhatodik században Isten legnagyobb ellenségének tartották. Nagyszerű szónok és néha egy úriember alakjában jelenik meg. Néhányan Belialt tekintik az eredeti ördögnek, aki teljesen különáll Istentől. Néhány történet szerint Belial volt Isten ellenfele, mikor Lucifer elbukott. Aztán egyesítették ereiket.

Dumah:
Egyiptom őrzője a zsidó kivonulás alatt. A ’’Halál csendjének’’ angyala.

Dommiel:
A félelem patrónusa.

Dagon:
A filiszteusok őrzője. Félig emberi félig hal formában jelenik meg.

Crocell/Procell:
Eredetileg a Hatalmak Rendjének hercege. Negyvenhét légiónyi gonosz szellemnek parancsol. Geometriát és szabad művészeket tanít.

Carreau:
Eredetileg a Hatalmak Rendjének egy hercege.

Haurus:
Képes megmondani az igazságot a múlt vagy a jövő eseményeivel kapcsolatban. Egy leopárd, vagy egy ember alakjában jelenik meg, esetleg a kettő kombinációjában.

Gressil:
Eredetileg a Trónusok Rendjének egy hercege.

Gaap:
Hatvanhat légiónyi démonon uralkodik. Denevérszárnyakat viselő ember formájában jelenik meg.

Furcalor:
Eredetileg a Trónusok Rendjének tagja. Griff-szárnyú ember formájában jelenik meg.

Forcas/Furcas:
Logikát, retorikát és matematikát tanít. Mikor megidézik, segít elveszett tárgyakat megkeresni.

Exael:
Az Angyalok rendjének tagja volt, mikor elbukott. Az embereket harci gépek, valamint arany- és ezüstékszerek készítésére tanítja.

Hornblas:
A zene patrónusa.

Imamaih:
Az utazásokat felügyeli. Az ellenség megsemmisítésére vagy összezavarására szokás megidézni.

Mastema:
A Héber mitológia vádló angyala. Ő az, aki lemészárolta Egyiptom elsőszülöttjeit.

Mammon:
A fösvénység és a mohóság ördöge.

Leviathan:
A bibliában a tenger sárkányaként ábrázolják. Behemoth-hal együtt lett teremtve az ötödik napon. Ő uralkodik a vizek démonain, a nimfákon és a vízi tündéreken.

Kobal:
Az embereket csalással kísérti.

Olivier:
Eredetileg egy arkangyal.

Moloch:
Eredetileg kánaáni isten, akit a korai Szemíták imádtak, akik az ő templomának tüzében áldozták fel elsőszülöttjeiket. Arca és keze ezen gyermekeknek a vérétől mocskos.

Misroch/Nisroch:
Eredetileg a Fejedelmek Rendjének angyala és az Asszírok imádták. Egy sas fejét viseli; a jó és rossz fájának őre volt.

Minos:
Dante Poklában kerül leírásra, az ötödik énekben.

Mephistopheles :
Ismert még ’’A Romboló’’ néven. Sima beszédű, elegáns modorú démon. Különös érzéke van a szórakoztatáshoz, ő a csalás hercege.

Sammael :
Héberül a ’’sam’’ mérget, az ’’el’’ pedig angyalt jelent. Herceg a démonok és a varázslók között, gyakran a halál ördögének hívják. Néhányan azt mondják, hogy ő volt az édenkert kígyója, és ő csábította el Évát, és nemzette neki Káint. Gyakran tévesztik össze a Sátánnal, és néhányan a neveiket keverik össze. Vörös hajú úriemberként jelenik meg. Ismert még róla, hogy rendkívüli módon értékeli a művészeteket.

Rosier:
A csábítás patrónusa. Ő viszi szerelembe az embereket.

Rofocale:
Lucifer második neve.

Rimmon:
Babilonban őt hitték a viharok megidézőjének. Szimbóluma a gránátalma.

Paimon:
Koronát viselő és tevén lovagló nő alakját veszi fel. Kétszáz légiónyi gonosz léleknek parancsol.

Satan/Saitan/Shaitan:
Neve héberül Ellenséget jelent. Eredetileg egyike volt Isten pusztító angyalainak. Az Újtestamentumban az ördög szinonimája lesz. Gyakran tévesztik össze Luciferrel. Sátán is Szeráf volt, és ő az igazi gonosz.

Succor-Beloth:
Bujálkodásra csábítja az embereket. Az Ördög háreme felett rendelkezik.

Verrier:
Az embereket engedetlenségre csábítja.

Yama:
Kínai ördög. Gosirsa és Asvamukha felett uralkodik. Ők olyan emberek lelkei, akik marhahúst ettek, vagy életükben rosszul bántak lovukkal. Lelkekért jönnek, hogy a Tíz Pokol valamelyikébe hurcolják őket. Minden pokolnak van egy királya, aki uralkodik felette.

Emma-O:
Japán ördög. Az Onik - baleseteket és katasztrófákat okozó szellemek - felett uralkodik. Az Onik az éteri világban élnek, valamint a földön, az emberek között. Az éteri világ Oni-i zöld vagy vörös testet és egy ökör vagy egy ló fejét viselik.

Nasnas:
Perzsa tengeri szörny. Öregemberként jelenik meg a folyók gátjain, aki segítséget kér. Ha valaki segít neki, azt a vízbe folytja.

Palis:
Perzsa ördög. Hívják még lábnyalónak is. Az utazók lábának lelkét nyalja, amíg a vérük el nem folyik.

Clauneck:
Hatalma van a gazdagok felett és segít kincset keresni. Hatalmas vagyonnal ajándékozza meg mindazokat, akik szerződést kötnek vele.

Musisin:
Királyok és urak felett bír hatalommal.

Frimost:
A nők felett bír hatalommal. Nők feletti hatalomszerzésben segít.

Klepoth:
Álmokat és látomásokat hoz létre.

Khil:
Földrengéseket okoz.

Mersilde:
Akárhova elutaztathat bárkit.

Clisthert:
Éjszakát vagy nappalt adhat valakinek.

Sirchade:
Láthatóvá teszi a természetfeletti állatokat és lényeket.

Hicpacth:
Egy személyt hozzád hoz.

Humots:
Akármilyen könyvet meg tud szerezni.

Segal:
Csodálatos eseményeket idéz meg.

Frucissiere:
A halottakat visszahozza az életbe.

Guland:
Betegséget okoz.

Surgat:
Bármilyen zárat kinyit.

Morail:
Bármit vagy bárkit láthatóvá tesz.

Frutimiere:
Lakomát készít a megidézőjének.

Aesma Daeva:
Perzsa démon. A név ’’Őrület’’-et jelent. A harag, bosszú és kéjvágy démona. Szereti a háborut és a harcot. A perzsa haláldémonnal, Asto Vidatu-val üldözi a holtak lelkét. A zsidó Asmodeus démon az egyik megszemélyesítése.

Aka Manah:
Az érzéki vágyak perzsa démona.

Indrah:
A hitehagyás perzsa démona. Nem összetévesztendő az indiai Indrah istennel.

Tawrich:
Az éhség perzsa démona.

Nanghaithya:
Az elégedetlenség perzsa démona.

Saurva:
Perzsa démon. Örök ellenfele Kshathra.

Zarich:
Az öregedés perzsa démona.

Asto Vidatu:
A halál perzsa démona. A holtak lelkét üldözi és megpróbálja egy hurokkal elkapni őket, ahogy a mennyország felé emelkednek.

Apaosa:
Perzsa démon, aki éhezést és hőséget hoz. Fekete, kopasz lovat ül meg. Néhányan azonosnak gondolják az indidai Vrita démonnal.

Ahpuch:
Maja démon.

Ahriman:
Perzsa ördög. Mindennek, amit Adhura Mazda teremtett, ő megteremtette a gonosz megfelelőjét. Megteremtette még a hét fődémon tanácsát: 1. Aka Manah, 2. Indrah, 3. Saura, 4. Taurva, 5. Zairisha, 6. Naonhaithya, és 7. Aeshma.

Apollyon:
Görög démon. Lehetséges, hogy azonos Abaddonnal. Apollyon és Abaddon is rombolót jelent.

Balaam:
A fukarság és a kapzsiság héber démona.

Baphomet:
A templomos lovagok imádták, talán azonos, talán nem a Sátánnal.

Behemoth:
Héber démon, gyakran egy elefánt alakjában jelenik meg.

Beherit:
Szíriai démon.

Cimeries:
Afrikai démon. Fekete lovat ül meg.

Coyote:
Amerikai indián démon.

Demogorgon:
Görög démon.

Pwcca:
Welszi ördög.

Nihasa:
Amerikai indián ördög.

Naamah:
A csábítás héber démona.

Milcon:
Ammoníta démon.

Melek Taus:
Yezidi ördög.

Haborym:
Héber démon.

Gorgo:
Görög démon. Lehet, hogy azonos Demogorgonnal.

Samnu:
Ázsiai démon.

Sedit:
Amerikai indián démon.

T`an-mo:
Kínai démon.

Tchort:
A sátán orosz neve. Szó szerint ’’Fekete Isten’’-t jelent.

Tezcatlipoca:
Az alvilág azték istene.

Thamuz:
Sumér ördög.

Tunrida:
Skandináv démon. Nő nemű.

Sergutthy:
Hatalommal bír a szüzek és a feleségek felett, ha jól mennek a dolgok.

Heramael:
Gyógyítást tanít - a betegségek és a gyógyításuk tudományát. A növényekről és gyógyításra való használatukról tanít.

Huictiigaras:
Álmot és álmatlanságot okozhat.

Satanachia/Sataniciae:
Negyvenöt - egyesek szerint ötvennégy - démon felett uralkodik. A vezérek Sergutthy, Heramael, Trimasael, és Sustugriel.

Trimasael:
Csalásra, szemfényvesztésre valamint arany és ezüst készítésére tanít.

Sustugriel:
Mágiát tanít és familiáris szellemeket ad.

Agalierept/Tarihimal:
Elelogap felett uralkodik.

Elelogap:
A víz felett uralkodik.

Nebirots:
Hael és Surgulath felett uralkodik.

Hael:
Hatalmat ad bárkinek, hogy akármelyik nyelven beszélhessen. Titkos és rejtett tudásra tanít.

Sergulath:
Bárkit megtanít, hogyan törje meg ellensége sorait és stratégiáját. Proculo, Haristum, Brulefer, Pentagnony, Aglasis, Sidragosam, Minoson, és Bucon felett uralkodik.

Proculo:
Elaltat egy embert.

Haristum:
Hatalmat ad, hogy sértetlenül áthaladj a tűzön.

Brulefer:
Segít megszerezni egy nő szerelmét.

Pentagnony:
Láthatatlanná tesz.

Aglasis:
Bárkit vagy bármit bárhová eljuttat.

Sidragosam:
Bármelyik lányt ráveszi arra, hogy meztelenül táncoljon.

Minoson:
Bármilyen játékban segít nyerni.

Bucon:
Gyűlöletet és féltékenységet okoz férfi és nő között

A bejegyzést írta: Black Ice

Feleségek.hu csevegő

Online felhasználók:

Privát csevegő béta

Csevegő partnerek: