újabb események régebbi események további események
06:54
Arnold91 új bejegyzést írt a naplójába
16:18
Arnold91 új bejegyzést írt a naplójába
14:10
Arnold91 új bejegyzést írt a naplójába

Valódi karácsony - igazi feleséggel -karácsonyi pályázat-

2010. december 16. - Látogatók száma: 56

A nagy Ő-ből egyszercsak feleség avanzsál, a gyerekkori karácsonyokból anyuka mellett vagy helyett feleség válik.

A feleséggel újból magzatnak érezhetjük magunkat, hiszen "anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről(Ésaiás 49:1). A vidám ünnephez hozzátartozik(nak) a gyerek(ek) is, de a felhőtlen boldogság akkor tud hosszú évtizedeken keresztül fennmaradni, ha a mindennapi életünk apró örömeit párunk is értékelni tudja, ahogy a Prédikátorok könyve 6:3-ban olvashatjuk: "Ha száz gyermeket szül is valaki, és sok esztendeig él, úgy, hogy az ő esztendeinek napja sok, de az ő lelke a
jóval meg nem elégszik, és nem lesz temetése neki: azt mondom, hogy jobb annál az idétlen gyermek." Egész évben amolyan megrögzött workoholic módjára dolgozunk - mi férfiak - azután a szépkort megérve/megélve döbbenünk rá Dickens maradandó gondolatára, amely karácsony idején különösen tanulságos: "Valóban nagy figyelemmel
kellene lennünk azok iránt, kik hozzánk tartoznak, mert halál esetén -részint azok iránt, kik hozzánk tartoznak, mulasztásaink- részint azon tetteink miatt, melyeket helyre kívánunk hozni, oly szomorú emlékek támadnak lelkünkben, melyek az emberi élet legnagyobb kererűségéhez taroznak." Manapság az asszony vagy a férje meddősége sem okozhat akadályt a gyermeknemzés elé, ahogyan a 113. zsoltár írja: "A meddő
asszonyt gyermekek örvendő anyjává teszi házában."A gyerekek körében a szülők gyakran kerülnek dilemma elé, hogy kerüljék el, hogy hovatovább karácsony idején legalábbis ne csattanjon el az a bizonyos Makarenkó-i pofon? Gondoljunk a Példabeszédek 22:6-ra: "Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megrémkedik is, el nem távozik attól." Szokás mondani, hogy megtérni sohasem késő. A megtérés pedig egyfajta újjászületést jelent, ahogy János evangéliuma 3:3-4 bíztat valamennyiünket: "Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Monda neki Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é z ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?" Karácsonykor illendő gondolnunk olyan párokra is, akik csak az Örökkévalóságban, egy másik létformában nyernek feloldozást, ahogyan a klasszikus Sienkiewicz szavakba öntötte: "Már a földön lehullott róluk a föld pora. Itt, a halál ijesztő árnyékában, a nyomorsúságban és a szenvedélyek között, itt a börtön vackán, elkezdődött már számukra a mennyország. Már életében szinte teljesen átszellemült, s mivel a maga számára a teljes felszabadulás után áhítozott, ugyanezt kívánta a másik szeretett léleknek is. Időnként már előre érezte a síron túli élet ízét. Érezte, hogy megvetését most már nem hordhatja széjjel a gonoszság szele. Boldogok vagyunk, s boldogságunkat semmi le nem rombolhatja, mert a halál, amely a ti számotokra mindennek a végét jelenti, ami számunkra csak átment a még teljesebb békességbe, még
tisztább szeretetbe, még nagyobb örömbe. Mert ha az ifjúság és szépség elmúlik, ha testünk elfonnyad, és jön a halál, a szeretet megmarad, mert a lélek maradandó."Itt, a Földi mennyországban az asszonyok bizony sokáig készülődnek az ünnepekre. Ide tartozik a bevásárlás, takarítás, főzés, mosogatás, mosás ... és természetesen a tükör előtti tépelődés, ahogyan Pál apostol levele Timoteushoz 2:9-ben írja: "Hasonlataképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mérsékletességgel ékesítsék magokat, nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel. "Nem ártana azután ünnephez méltó módon viselkedni - csak úgy egymás között, családi körben, erről Lukács evangéliuma 1:41 szólott:" És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében, és betelik Erzsébet szent lélekkel." Végtére nem a család meg a karácsony a legcsodálatosabb teremtés a világon? "Nézzétek, az Örökkévaló adja a gyermekáldást, az anyaméh gyümölcsével jutalmaz."(127. zsoltár)

http://www.youtube.com/watch?v=V558bWw4kGE

A cikket írta: gatamas1136

2 szavazat

Hozzászólások

Megjegyzés:

Ehhez a cikkhez senki nem írt hozzászólást.

Feleségek.hu csevegő

Online felhasználók:

Privát csevegő béta

Csevegő partnerek: